Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Sinds begin vorig jaar kunnen artsen zowel op papier als elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Wanneer het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gebruikt wordt, is enkel deze laatste rechtsgeldig. De arts drukt in dat geval geen voorschrift meer af, maar hij overhandigt de patiënt een document dat als bewijs dient dat er een elektronisch voorschrift werd aangemaakt.

Op dit bewijs wordt een unieke streepjescode afgedrukt, de zogenaamde Recip-e Identifier of kortweg de RID-code. De patiënt geeft dit bewijs af aan de apotheker. Deze RID-code scant de apotheker in, waardoor het voorschrift van de Recip-e server wordt opgehaald en het geneesmiddel aan de patiënt kan worden afgeleverd.

Op termijn zal ook het bewijs met de barcode verdwijnen en zal de patiënt zich met zijn elektronische identiteitskaart (eID) bij de apotheker moeten aanbieden om zijn geneesmiddel af te halen. Na inlezing van de eID zal de apotheker via Recip-e vernemen welke geneesmiddelen door welke arts werden voorgeschreven en kan hij overgaan tot de aflevering ervan. Op termijn zal elke voorschrijver dus volledig papierloos geneesmiddelen kunnen voorschrijven.