Team

 

Dokter Luc Cherlet

Dokter Frederik Cherlet

HAIO Dokter Margot Faes

 

Secretariaatsmedewerker Hannah De Vriese.

 

Logopediste Alice Blontrock¬† –¬†¬†https://www.aliceblontrock.com/