Voorschriften en attesten

  • Eerst medicatie halen en dan voorschrift vragen kan niet.
  • Voorschriften vragen voor anderen kan niet. Een voorschrift is een behandeling.
  • Het is nutteloos een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid.
  • Voor het invullen van formulieren en attesten is tijd nodig. U komt hiervoor best op raadpleging.