Nuttige links

  • LEIF –  levenseinde informatieforum
    • Info omtrent een waardig levenseinde : https://leif.be/home/
    • Bij vragen of voor het opstellen van een zorgplan kan u steeds bij onze huisartsen terecht. Wij beschikken over de LEIFplan brochures die u ook bij de apotheek kan verkrijgen.