Mails

Sinds de COVID-pandemie hebben wij een mailadres van de praktijk. Wij vragen u echter met aandrang om hier niet zelf naar toe te mailen. Wij gebruiken dit e-mailadres vooral als uitgaande mail: hiermee bedoelen we dat we het mailadres enkel gebruiken om mails te versturen naar patiënten, indien dit nodig blijkt.

U kan dit e-mailadres dus niet gebruiken om ons zelf te mailen met een vraag tot voorschriften, huisbezoeken, consulten,…

Dit dient altijd telefonisch aangevraagd te worden, met respect voor de regels van het telefoonuurtje. Alvast bedankt voor uw medewerking.