Globaal Medisch Dossier (GMD)

De overheid promoot het gebruik van het Globaal Medisch Dossier (GMD).  Het bundelen van al jouw medische gegevens tot één medisch dossier leidt tot een beter gezondheidsbeleid.  De beheerskost wordt door de overheid gedragen en rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.  Het voordeel voor de patiënt is dat je medische gegevens up tot date worden gehouden en je kan genieten van een vermindering van het REMgeld.

Wens je hierover meer informatie, vraag het dan aan je arts.