Praktische info

Raadpleging

Alle leeftijden (baby’s, kinderen, jongeren, volwassen en bejaarden) kunnen bij ons terecht voor eerstelijns medische problemen.
Indien nodig verwijzen we tijdig naar een specialist en volgen we de behandeling mee op.

Daarnaast:
– Begeleiding chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, suikerziekte, longziekten…)
– Bloedafname, elektrocardiografie (ECG)
– Preventief medisch onderzoek, vaccinaties
– Gezondheidsadvies, rookstopbegeleiding
– Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes, zwangerschapsbegeleiding
– Sport- en bewegingsadvies
– Kleine heelkunde (hechtingen, wegsnijden van oppervlakkige huidletsels)
– Cryotherapie
– Thuiszorg in samenwerking met andere (verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, sociale dienst,…)
– Sociale en psychologische problemen
– Palliatieve zorg en stervensbegeleiding
– Reisadvies

Huisbezoek

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden (op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand).

Voorschriften en attesten

Het voorschrijven van voorschriften en attesten zijn medische handelingen en kunnen daarom enkel afgeleverd worden tijdens een consultatie.
Een huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag daarom alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Globaal medisch dossier

Alle belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) worden verzameld in het Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.