COVID-19: BELANGRIJKE AFSPRAKEN

CORONAVIRUS

Wij doen er alles aan om COVID-19 buiten de praktijk te houden om zowel voor patiënten als artsen een veilig omgeving te waarborgen.

Daarom vragen wij de AANDACHT voor enkele afspraken:

 • Maak GEEN AFSPRAAK bij:
  • 1 van volgende klachten: moeilijke ademhaling/kortademigheid, hoesten, pijn op de borst of geur- of smaakverlies
  • 2 of meer van volgende klachten: koorts, spier-, hoofd- of keelpijn, vermoeidheid, loopneus of buikklachten
  • maar neem contact op om te overleggen met een arts: bij voorkeur via e-mail naar covid@pluspuntzele.be
 • Draag een MONDMASKER bij het betreden van de praktijk
 • ONTSMET de handen alvorens plaats te nemen in de wachtzaal
 • Hou AFSTAND

Wij proberen voor elke patiënt en elk probleem de nodige tijd vrij te maken. Zowel voor wie op raadpleging komt, als voor wie niet op raadpleging kan/mag komen omwille van een mogelijke covid-infectie.
Door het toenemend aantal telefoons wordt dit steeds moeilijker te handhaven.
Daarom vragen wij om enkel voor dringende medische vragen (ernstige ziekte, …) te bellen.
(Het telefonisch spreekuurtje tussen 18u en 18u30 blijft beschikbaar, en wordt bij voorkeur voorbehouden voor het bespreken van resultaten en korte informatieve (niet-coronagerelateerde) vragen.)

Wat te doen in volgende gevallen?

 • ZIEKTESYMPTOMEN MOGELIJK PASSEND BIJ COVID-19-INFECTIE (MEER INFO? ZIE:HTTPS://WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/NL/TESTEN/#ZIEK):

  = 1 van volgende klachten: moeilijke ademhaling/kortademigheid, hoesten, pijn op de borst of geur- of smaakverlies, OF
  = 2 of meer van volgende klachten: koorts, spier-, hoofd- of keelpijn, vermoeidheid, loopneus of buikklachten

  • plaats jezelf alvast in quarantaine
  • download de Coronalert app – genereer een code
  • stuur een mailtje naar covid@pluspuntzele.be en vermeldt hierin:
   • naam
   • telefoonnummer waarop je bereikbaar bent
   • bondige beschrijving van je klachten
   • code + bijhorende datum uit de Coronalert app.
  • wij bellen je zo snel mogelijk op om te overleggen en je zo nodig te verwijzen naar het testcentrum

 

 • HOOG-RISICOCONTACT MET EEN PERSOON BESMET MET COVID-19 (MEER INFO? ZIE HTTPS://WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/NL/CONTACTOPVOLGING/#CONTACT):

  • plaats jezelf alvast in quarantaine (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/) indien er sprake was van een hoog-risicocontact    (= Gedurende meer dan 15 minuten op een afstand van minder dan 1,5 meter, waarbij geen mondmasker werd gedragen. Dit gedurende de besmettelijke periode van de besmette persoon (= vanaf 2 dagen voorafgaand het ontwikkelen van symptomen))
  • contact tracing staat in voor het opstellen van een quarantaine-attest, zij kunnen je zelf contacteren, of je kan bellen naar  02/214.19.19. Hiervoor hoef je dus geen contact op te nemen met je arts
  • bij vragen die niet beantwoord kunnen worden via https://www.info-coronavirus.be/nl/ of 0800/14 689 vragen we ook bij voorkeur via mail contact op te nemen. Vermeld bondig je vraag, aangevuld met je naam en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. We bellen je dan zo snel mogelijk op om te overleggen.
  • wees alert voor ziektesymptomen!

 

 • ER WERD EEN TEST AFGENOMEN:

  • blijf steeds in quarantaine tot het testresultaat gekend is!
   Het testresultaat kan je opvolgen via het CoZo-platform en in veel gevallen via de app. Wees geduldig: door het hoge aantal tests kan de wachttijd even oplopen.
  • test NEGATIEF: in de meeste gevallen mag je je normale activiteiten hervatten zodra je je beter voelt
  • test POSITIEF:
   • plaats jezelf in isolatie (meer info? zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie)
   • huisgenoten en eventueel andere hoog-risicocontacten moeten zo snel mogelijk in quarantaine
   • stuur een mailtje met daarin je naam, het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en waar en wanneer de test werd afgenomen zodat we samen het verdere verloop kunnen bespreken

 

WEES VOORZICHTIG!

VOLG DE MAATREGELEN, BESCHERM JEZELF EN ZORG VOOR ELKAAR

Voor algemene vragen
kijk op https://www.info-coronavirus.be/nl/of bel  0800/14 689