Griepvaccinatie 2021 – 2022

Vanaf 1 oktober 2021 is het opnieuw mogelijk voor de apotheker om een griepvaccin voor te schrijven voor iedereen die het wenst.

Er is onmiddellijke terugbetaling in de apotheek voor alle door het RIZIV gedefinieerde doelgroepen (de terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV worden op 1 oktober 2021 aangepast).

In vorig griepseizoen 2020 – 2021 waren dit de doelgroepen met het  hoogste risico

  • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • Alle patiënten die lijden aan bepaalde chronische aandoening
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan
  • Personen werkzaam in de gezondheidssector
  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als deze risicopersonen
  • Personen die samenwonen met kinderen jonger dan 6 maanden.

 

Enkele raadgevingen:
• Bewaar het vaccin in de koelkast ( tussen + 2°C en + 8°C).
• Bescherm het vaccin tegen licht.
• Te verwachten bescherming van het vaccin: 70 – 90%, tijd voor het opbouwen van deze bescherming: tweetal weken. Indien, ondanks vaccinatie, toch griep optreedt, is het ziektebeeld minder ernstig.
• Griepvaccinatie biedt geen bescherming tegen gewone verkoudheden, keelontstekingen, etc.
• Mogelijke ongewenste effecten (10 – 64%): gevoeligheid op de injectieplaats, soms ook lichte algemene malaise. Meestal verdwijnen ze binnen de 2 dagen.
• In geval van koorts of acute infectie dient de vaccinatie te worden uitgesteld.
• Het is noodzakelijk om de vaccinatie jaarlijks te herhalen, omdat het griepvirus continu muteert en elk jaar een vaccin met nieuwe samenstelling nodig is.
• Bij het optreden van alarmsymptomen zoals kortademigheid, slikproblemen, gevoel van beklemming, duizeligheid, dient onmiddellijk medische hulp gezocht te worden. Dit zou immers kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor kippeneiwit en/of adjuvantia.