Gelijktijdig vaccineren tegen de seizoensgriep en de derde prik tegen Covid 19 is veilig

Op basis van studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie, kan men volgens de HGR (Hoge GezondheidsRaad, https://www.health.belgium.be/nl/advies-9675-simultane-vaccinatie-covid-19 ) personen simultaan vaccineren tegen seizoensgriep en COVID-19.
Over simultane vaccinatie van COVID-19 met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins zijn op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar. Toch is de HGR van mening dat simultaan vaccineren met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins ook mogelijk is.
Er moet rekening gehouden worden dat jongeren en adolescenten potentieel sterkere bijwerkingen kunnen ervaren na vaccinatie tegen COVID-19 dan ouderen en dat ze ook vaccins krijgen uit het basisvaccinatieschema die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken zoals HPV- of dTpa-vaccins. Er mag simultaan gevaccineerd worden maar het is belangrijk te benadrukken dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins uit het basisvaccinatieschema.
(AdviesHOGE GEZONDHEIDSRAAD)