Sumehr

Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record.
Het is een elektronische samenvatting van je medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig kan hebben om je gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die je medische voorgeschiedenis niet kent, je toch vlug de juiste zorg geven.

Door wie?
In principe kan elke arts een sumehr opmaken. In de praktijk is de huisarts die je globaal medisch dossier beheert evenwel het best geplaatst om een sumehr te maken op basis van je medisch dossier.
Via Vitalink en mits je toestemming kan je huisarts je sumehr delen met andere artsen. Als je een andere arts consulteert, kan die meteen je sumehr consulteren indien hij ook een therapeutische relatie met u heeft of indien u op dat moment uw toestemming geeft aan de hand van uw ID-kaart.

Welke gegevens?
Een sumehr kan volgende gegevens bevatten:
basisgegevens zoals geboortedatum;
gegevens van een contactpersoon in geval van noodsituaties;
risicofactoren (allergie├źn, reacties op medicatie, sociale risicofactoren, …);
medische voorgeschiedenis;
actuele problemen;
medicatie die je inneemt;
je vaccinaties.

Voor wie?
Sumehrs worden vooral gedeeld tussen artsen.
Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, kunnen je sumehr niet inkijken.

Als je vragen hebt of als je wil dat ik dit activeer voor jou spreek mij hierover aan.