Welkom

GROEN ROOD sensor: Parkeer a.u.b. dicht genoeg bij de sensoren op onze parking, alleen zo werkt het licht vooraan juist. Rood: de parking is vol. Groen er is nog plaats.

 

Online afspraken maken is ALLEEN voor patiënten die een globaal medisch dossier hebben of wensen in onze praktijk . Andere patiënten mogen een afspraak maken bij dokter De Graaf.

Kies hier de dokter waarmee u een afspraak wenst te maken:

Of raadpleeg het overzicht:

 

NIEUWE patiënten  zijn welkom in de praktijk, zij kunnen een afspraak maken met dokter de Graaf of met dokter Jacobs.

Onder “afspraken” vindt u meer uitleg. Kijk daar -vóór u een afspraak maakt-  even welke afspraak u nodig heeft.

Breng a.u.b. steeds je ID, kids-ID of ISI plus kaart mee.

NIEUWE COLLEGA: dr Sybrich de Graaf

We verwelkomen vanaf oktober een nieuwe collega, Sybrich de Graaf.  Zij studeerde in 2018 af als master in de geneeskunde.  Nu begint ze aan haar specialisatie “huisartsgeneeskunde”.  Het eerste jaar van haar specialisatie start zij bij ons in de praktijk als HAIO (huisarts-in-opleiding).  Zij werkt zelfstandig als volwaardige arts.  Zij werkt echter onder onze supervisie en daarom is er een dagelijks overleg met Heidi of Lenie.

 

 

Door een probleem bij free Phone is het mogelijk dat u bij het bellen naar de praktijk vanaf een PRIVE-nummer een bezettoon krijgt of  de boodschap  dat ons nummer niet bestaat. Het ligt dus niet aan ons, het telesecretariaat of aan u. De enige oplossing is te bellen met een ander nummer. Dit gebeurt soms ook als ons nummer in uw gsm niet de juiste configuratie heeft. Juist is 03 3841801 of 0032 33841801 en  dus niet +3233841801.

 

ons  adres:

        handelslei 75 te Sint-Antonius

De inkom van de praktijk is opzij achter de doorgang.

Met de auto kan u tijdens uw raadpleging achteraan parkeren. Er zijn 5 parkingplaatsen voorzien. Bij groen licht zijn er nog plaatsen vrij op de parking. Rood licht betekent dat de parking volzet is dus niet inrijden.

Voor de fietsers is er een overdekte parking vooraan.

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van elke leeftijd, is een  ‘familie-arts’ en bekijkt patiënten op een brede manier: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Zo trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

 

Afspraken

In de praktijk kan u terecht na telefonische  of online afspraak.

Online je eigen afspraak maken via “afspraken”  

Door de samenwerking gaan er meer mogelijkheden zijn voor afspraken en huisbezoeken en word je ook tijdens de vakantie en vrije momenten opgevolgd  in de gekende praktijk door een vertrouwde arts.

Zoals voorheen kies je zelf bij welke arts je een afspraak maakt of een huisbezoek aanvraagt.

 

Huisbezoeken

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen is de praktijk zelf. Op de praktijk beschikken we als arts over de ideale omstandigheden en de nodige instrumenten om u het beste te onderzoeken.

Als u onmogelijk op afspraak kan komen, kan u een huisbezoek aanvragen.

Graag voor 10 uur ‘s morgens  voor een  bezoek op dezelfde dag. Wij proberen rekening te houden met uw keuze van arts maar in functie van de agenda van de arts en de drukte van het ogenblik kan het ook zijn dat een collega langskomt.

Urgenties

Spoedgevallen kunnen tussendoor  worden opgevangen, na telefonische melding. Vraag niet nodeloos om dringende hulp.
Uw arts werkt samen met een tele-secretariaat. Bij dringende problemen nemen zij via gsm persoonlijk contact op met uw huisarts en kunnen u zo nodig doorschakelen. Vergeet niet  duidelijk uw naam en adres door te geven samen met het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

 

 

Attesten/brieven

.
Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.

Verwijsbrieven en uitslagen liggen na onderlinge afspraak ter beschikking in de brievenbus aan de praktijk.. Haal deze a.u.b. tijdig op

We proberen voldoende voorschriften te voorzien tot de volgende raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging de nodige medicatievoorschriften.
Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

U kan in de praktijk betalen met bankcontact.

mister cash