Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.  Het Globaal Medisch Dossier (GMD) kan beschouwd worden als het medisch dossier dat uw arts over u bijhoudt.

Inhoud van het GMD

  • uw gegevens over gezondheidsgeschiedenis ;
  • sociale en administratieve gegevens ;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers ;
  • gegevens over de gevolgde behandelingen ;
  • gegevens over genomen medicatie ;
  • uw akkoord tot het beheren van uw GMD door uw huisarts.
  • persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het GMD.

Welk voordeel heeft u met een GMD?

  1. U betaalt 30% minder remgeld bij de raadpleging (Kinderen en 75 + ook bij huisbezoek)
  2. Het supplement voor een avondraadpleging wordt volledig terugbetaald
  3. U heeft toegang tot diverse zorgtrajecten zo van toepassing

Hoe een GMD openen of verlengen?
Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

Doel van het GMD
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Op basis van het dossier heeft de arts immers een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of de voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn aan elkaar. Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Kosten?
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw arts zal hiervoor per patiënt éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen aan u of rechtstreeks aan het ziekenfonds. Immers, dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.