Filosofie

TB1_18_20170223Moderne geneeskunde

Het doel is om patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk gefundeerde geneeskundige verzorging aan te bieden. Hiertoe verbind ik me om regelmatig bijscholing te volgen, overleg te plegen met specialisten en de huidige inzichten in de medische wetenschap consequent toe te passen. Waar mogelijk wordt er meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en studies over huisartsgeneeskunde. Het is mijn ambitie om u een geneeskunde aan te bieden die mee is met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Als huisarts vind ik het eveneens belangrijk om een integrale, persoonlijke aanpak van gezondheidsproblemen na te streven. Dit betekent dat ik naast de medische en technische aspecten van de patiëntenzorg ook aandacht heb voor de persoonlijke en emotionele ziektebeleving van de patiënten. Op die manier wordt er getracht elke patiënt als mens respectvol te benaderen waardoor hij of zij steeds zijn autonomie bewaart.

In deze filosofie hoop ik dat de praktijk verder mag evolueren tot een plaats waar elke patiënt met de best mogelijke zorgen wordt omringd en dit van de wieg tot het levenseinde. Baby’s, jongeren, volwassenen en ouderen zijn dan ook allen even welkom.

Kwaliteit is het belangrijkste. Maar als het kan, houd ik ook rekening met de prijs van medicatie voor u. Ik wijs erop wanneer er evenwaardige maar goedkopere alternatieven bestaan.

Er wordt eveneens zorg besteed aan de samenwerking met de plaatselijke apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, diëtisten, sociale diensten, netwerken Palliatieve Thuiszorg en de specifieke diensten van de ziekenhuizen.

Huisarts of specialist?
Het is mijn overtuiging dat u in sommige gevallen het beste geholpen wordt door huisarts en specialist samen. Als een patiënt telkens onmiddellijk de specialist zou raadplegen, gaat het overzicht verloren en wordt het voor de maatschappij te duur. Geneeskunde evolueert razendsnel. De expertise en de spitstechnologie van de specialist kunnen dikwijls van belang zijn. U mag van mij verwachten dat ik u onmiddellijk doorstuur als een medisch specialist een meerwaarde kan betekenen voor u. Ook hebt u het recht om een second opinion te vragen bij de specialist wanneer u dit wil. U krijgt telkens een verzorgde verwijsbrief mee waardoor de specialist op de hoogte is van uw voorgeschiedenis. Bijkomend voordeel is dat met een aangepaste verwijsbrief uw ziekenfonds u gewoonlijk meer terugbetaalt.