Attesten en formulieren

Het opstarten en vernieuwen van attesten gebeurt tijdens de consultatie, er is informatie en tijd voor nodig. Daarom dient u hiervoor op raadpleging te komen. Dit gaat dan ook gepaard met een volledige anamnese en klinisch onderzoek.
Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het mij daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.  Bespreek dus tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden.