Globaal Medisch Dossier en GMD+

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het bedrag van dit remgeld hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, ouder dan 75 jaar , chronisch zieke, omniostatuut , palliatief patiënt,…).

hoe opent u een GMD ? Bij een raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een “ GMD te openen “ ,dwz om uw dossier te beheren. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.
Breng aub uw identiteitskaart mee (en die van de kinderen,echtgenoot…) .

Uw huisarts ontvangt hiervoor jaarlijks een vergoeding van het RIZIV . Deze jaarlijkse vergoeding wordt rechtstreeks aan uw arts betaald door het ziekenfonds.

WAT indien U een andere arts raadpleegt ?

Indien u een andere huisarts in DEZELFDE praktijk bezoekt , kunt u van dezelfde rechten genieten
Wanneer u een andere arts (huisarts van wacht , specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om informatie in een verslag door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.