In­for­ma­tie CO­VID-19

In deze rubriek bundelen we de belangrijkste federale coronamaatregelen die een impact hebben op de cultuur-, jeugd- en mediasector, evenals de specifieke maatregelen en initiatieven van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Be­slis­sin­gen Over­leg­co­mi­té van 19 juli 2021

Maatregelen vanaf 30 juli 2021

 • Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve en recreatieve sector (zoals theaters, concertzalen, culturele- en gemeenschapscentra, bioscopen, pretparken etc.) zijn open, maar moeten de minimale regels voorzien artikel 8 van het ministerieel besluit volgen.
 • Evenementen (bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: verhoging tot 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 3.000 aanwezigen.
  • Buiten: verhoging tot maximaal 5.000 aanwezigen.
  • De mondmaskerplicht bij outdoorevenementen vervalt als het publiek zit.
  • De CERM-verplichting vervalt voor evenementen met minder dan 100 aanwezigen binnen en voor evenementen met minder dan 200 aanwezigen buiten.
 • Proef- en pilootprojecten  kunnen binnen en buiten een verdubbeling van het aantal aanwezigen bekomen zodra het Covid Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het Covid Safe Ticket toegang geeft tot het event.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen, ongeacht de leeftijd en met overnachting.
 • Discotheken en dancings blijven gesloten.

Vanaf 13 augustus 2021

 • Massa-evenementen buiten met een bezoekersaantal tussen 1.500 en 75.000 personen zijn toegelaten als de bezoekers een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. Je krijgt een CST in een van de volgende situaties:
  • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
  • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
  • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat : geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
  • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 1 dag.
 • Organisatoren van massa-evenementen die geen gebruik maken van het Covid Safe Ticket, moeten zich aan de geldende regels inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM houden (zie maatregelen vanaf 30 juli).
 • Voor alle organisatoren blijven de verplichtingen inzake crowd management plan, sanitaire voorzorgsmaatregelen en adequate ventilatie van binnenruimtes gelden.

Lees meer over het Covid Safe Ticket

Vanaf 1 september 2021

Als 7 op de 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is, met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Evenementen kunnen zowel in- als outdoor plaatsvinden voor een publiek tissen 1.500 en 75.000 bezoekers, mits gebruik van het Covid Safe Ticket of maatregelen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM (zie maatregelen vanaf 30 juli).
 • Het gebruik van CIRM en CERM is niet meer verplicht voor evenementen met minder dan 200 toeschouwers binnen of 400 buiten.
 • In besloten gemeenschappelijke ruimten (zoals een auditorium, theater- of concertzaal of een foyer) is het gebruik van een CO2-meter verplicht. Deze meter moet geïnstalleerd worden op een zichtbare plaats. Wanneer de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm CO2 wordt overschreden, moet de uitbater beschikken over een actieplan om compenserende maatregelen te nemen rond luchtkwaliteit (ventialtie, filtratie of luchtzuivering).
 • Culturele buitenactiviteiten kunnen gebruik maken van publiekscompartimentering. Deze publiekscompartimenten moeten te allen tijde strikt van elkaar gescheiden zijn door middel van minstens gescheiden uitgangen en aparte sanitaire voorzieningen.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: geen beperkingen.

Het volgende Overlegcomité is gepland rond midden augustus.

Spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie voor de cul­tuur-, jeugd- en me­dia­sec­tor

Naarmate de crisissituatie en de coronacijfers evolueren, veranderen ook de maatregelen.  Meer info vind je in de volgende rubrieken:

 • Vragen en maatregelen cultuur en media: specifieke informatie voor de cultuur- en mediasector, met onder meer het document met veelgestelde vragen van Cultuurloket. We actualiseren dit document heel regelmatig.
 • Vragen en maatregelen jeugd: specifieke informatie voor de jeugdsector, met onder meer specifieke richtlijnen  voor jeugdactiviteiten, info over het meldpunt voor covid-19-besmettingen en een overzicht van veelgestelde vragen per jeugdwerkvorm.
 • Protocollen: basisprotocollen voor de cultuursector en voor de jeugdsector, die gevolgd moeten worden wanneer je een activiteit organiseert.
 • Noodfonds:  de Vlaamse Regering besliste in juni 2020 over extra steunmaatregelen, waaronder een noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het departement  stond in voor de verdeling van de financiële steun.

Be­reik­baar­heid me­de­wer­kers De­par­te­ment Cul­tuur, Jeugd en Me­dia

De medewerkers van het Departement CJM werken maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Je vindt hun contactgegevens op de thematische pagina’s.

Daarnaast kan je het departement bereiken op het algemene telefoonnummer en e-mailadres: