In verband met de COVID-19-PANDEMIE:

Heeft u luchtwegklachten?

                    ↆ

Neem telefonisch contact op

                           ↆ                                                                                         ↆ 

         Ernstige symptomen                                              Lichte-matige symptomen

         s >38°, kortademig, algemeen onwel)           (snotneus, hoest, keel-, spierpijn, temperatuur <38°)

                                                          ↆ                                                                                                   ↆ 

                                    Verwijzing naar spoed                          Uitvoering test/ klinisch onderzoek

Wat zijn de symptomen van een Covid 19-infectie?

 • Elke luchtweginfectie moet beschouwd worden als een Covid-19-infectie tot het tegendeel bewezen is, daarom wordt u vanaf nu meteen getest als er een verdenking is.
 • Dus ook bij een prikkelhoest of verkoudheidsklachten die lijken op klachten die u ook in vorige jaren had, moet u zo snel mogelijk getest worden!

GEVALSDEFINITIE:

Minstens één van de volgende hoofdsymptomen,

die acuut ontstaan zijn,

zonder andere duidelijke oorzaak:

HOEST

KORTADEMIG

PIJN OP BORST

PLOTS VERLIES VAN REUK OF SMAAK

OF

Minstens twee van de volgende symptomen,

zonder andere duidelijke oorzaak:

KOORTS

SPIERPIJN

VERMOEIDHEID

NEUSVERSTOPT OF LOPEND

KEELPIJN

HOOFDPIJN

GEEN EETLUST

WATERIGE DIARREE

ACUTE VERWARDHEID

PLOTSE VAL

OF

Verergering van chronische respiratoire symptomen

(COPD, astma, chronische hoest…),

zonder andere duidelijke oorzaak.

Welke test wordt uitgevoerd?

 • Met een lang wattenstaafje, zal ofwel diep in 1 neusgat ofwel in de mond en de ‘voor’-neus een staal genomen worden. De test is vervelend (veroorzaakt reflexen van niezen en tranen) maar NIET PIJNLIJK. Geef eventueel aan welk neusgat het meest doorgankelijk is.
 • Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moet de patiënt zich isoleren tot het resultaat van de test bekend is (meestal de volgende dag). De gezinsleden moeten in afwachting enkel in quarantaine indien er een sterk vermoeden is dat de test positief zal zijn.
 • Een bloedtest om antilichamen op te sporen, kan in principe uitgevoerd worden. Zo kan u weten of u reeds Corona hebt doorgemaakt, al dan niet symptomatisch. MAAR antilichamen blijven meestal niet zo heel lang zichtbaar en verschijnen ook pas enkele dagen na de start van de symptomen. Daarbij weet men nog niet of deze antilichamen u zullen beschermen bij een volgend contact met het (gemuteerde) virus. Dus meestal nog steeds geen zekerheid. En wordt dus NIET AANGERADEN wegens het huidig gebrek aan implicaties van de uitslag.

Wat bij een positieve test ?

 • U kan tot 14 dagen besmettelijk zijn na het ontstaan van de klachten. (bij ernstige ziektebeelden en/of noodzaak hospitalisatie is dat langer)
 • U krijgt eerst een ziekte-attest voor 10 dagen. Indien u 3 dagen koortsvrij bent EN duidelijk beterschap ondervindt mag u na 10 dagen uit isolatie en terug naar het werk/school. Maar de volgende 4 dagen bent u dus nog besmettelijk en dient u ALLES te ondernemen om dat te voorkomen..
 • Bedenk al eens met wie u de laatste 2 dagen voor het begin van uw klachten contact heeft gehad. (zie hieronder het verschil tussen hoog- en laagrisico).
 • Het betreft een virale aandoening die een griepaal beeld kan geven (maar hoeft niet, de meesten hebben slechts milde klachten en 50% heeft GEEN KLACHTEN). De ziekte moet u dus gewoon uitzieken (er is nog steeds te weinig wetenschappelijke bewijskracht dat ook maar iets de genezing bespoedigt behalve rust en veel vocht innemen)
 • Verder dient Dafalgan of Paracetamol 3x1g (=1000mg) genomen te worden en eventueel een neusspray (Otrivine/Nesivine) en hoestsiroop die u vrij kan krijgen bij de apotheek.
 • Bij toename van uw klachten, ongerustheid, nood aan meer/andere me
 • Het betreft een virale aandoening die een griepaal beeld kan geven (maar hoeft niet, de meesten hebben slechts milde klachten en 50% heeft GEEN KLACHTEN). De ziekte moet u dus gewoon uitzieken (er is nog steeds te weinig wetenschappelijke bewijskracht dat ook maar iets de genezing bespoedigt behalve rust en veel vocht innemen)
 • Verder dient Dafalgan of Paracetamol 3x1g (=1000mg) genomen te worden en eventueel een neusspray (Otrivine/Nesivine) en hoestsiroop die u vrij kan krijgen bij de apotheek.
 • Bij toename van uw klachten, ongerustheid, nood aan meer/andere medicatie  voor uw klachten, belt u mij op of komt u op consultatie.
 • Bij alarmsymptomen (kortademig in rust waardoor u geen zin meer kan uitspreken, totale uitputting of sufheid/moeilijk wakker te krijgen) belt u mij zodat ik de ambulance en de spoeddienst kan verwittigen.

Wat met uw contacten?

 • U zal gecontacteerd worden door de contacttracing die uw contacten van de laatste dagen zal nagaan. Drie dagen voor u klachten kreeg, was u reeds besmettelijk voor anderen.
 • Zij helpen u een verschil te maken tussen laag- en hoog-risicocontacten om die dan bepaalde regels te laten volgen.
 • De algemene regel voor een hoog-risicocontact is: langer dan 15 min, binnen de 1,5m zonder masker of fysiek contact.

Deels en volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten

Deels gevaccineerde hoog-risicocontacten

 • Personen ≥18 jaar met basisvaccinatie >5 maanden geleden zonder booster worden beschouwd als deels gevaccineerd.
  • Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt
  • Personen die het schema van de basisvaccinatie nog niet afwerkten (bv. slechts 1 dosis mRNA vaccin) of <2 weken na de laatste dosis van de basisvaccinatie, worden beschouwd als ongevaccineerd.
 • Deels gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan. 
 • Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat.
 • Bovendien moet tot 10 dagen na het risicocontact:
  • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
 • Indien bij één van de dagelijkse zelftesten een positief resultaat wordt vastgesteld, start de periode van isolatie. Het positieve resultaat dient bevestigd te worden met behulp van een PCR-test om contactopvolging te kunnen opstarten.
 • Voor deels gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt voor de quarantaine en testen geteld vanaf de eerste symptomen bij het indexgeval. Er dient sowieso een zelftest uitgevoerd worden op dag 10. De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. In dit geval zal dit dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

 

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten

 • Worden beschouwd als volledig gevaccineerd:
  • personen ≥18 jaar
   • na boostervaccinatie OF
   • met basisvaccinatie* >2 weken en <5 maanden geleden
  • personen 12-18 jaar >2 weken na basisvaccinatie**Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt
 • Voor volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt geen systematische testing aanbevolen. Een infectie is bij deze personen echter niet uit te sluiten. Het is dan ook belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact.
  • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers hebben sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
  • Bij uitbraken in collectiviteiten kunnen de regionale gezondheidsinspecties beslissen om testen of  quarantaine voor gevaccineerde personen uitzonderlijk toch te behouden indien de omstandigheden dat vereisen (bv. omwille van een grote en snel uitbreidende cluster).
 • Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt evenmin quarantaine noch systematische testing aanbevolen. Wel wordt de afname van een zelftest aanbevolen ten minste op dag 10 (einde isolatie + voorzichtigheidsperiode van het index geval). De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. In dit geval zal dit dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

Wat met uw huisgenoten?

 • De huisgenoten van het positief gezinslid worden allen beschouwd als hoog-risico-contacten, en dan hangt het af van het feit of de patiënt zich kan isoleren tov het gezin (apart leven, slapen, aparte badkamer of die telkens na gebruik grondig desinfecteren:
  • Zo ja, moeten gezinsleden 7 dagen in quarantaine vanaf de laatste dag dat er contact was en moet er op dag 1 en 7 getest worden, tenzij iemand klachten krijgt, dan moet onmiddellijk getest worden. Zie hierboven voor verdere gevolgen van de testuitslag.

  • Zo niet, moet op dag 1 getest worden en start de quarantaine van 7 dagen pas vanaf het ziek gezinslid uit isolatie mag (na 10 dagen), dan moeten gezinsleden tot dag 17 in quarantaine. En, tenzij symptomen in tussentijd, volgt op dag 17 een test.

   Van zodra een ander gezinslid klachten krijgt, herbeginnen de vorige regels opnieuw.

 • U krijgt ZIEKTE-ATTESTEN op consultatie of per e-mail, QUARANTAINE-ATTESTEN en andere NIET-MEDISCHE attesten worden NIET MEER door ons, huisartsen, verstrekt, maar krijgt u van het callcenter opgestuurd of kan u zelf downloaden van de website: www.mijngezondheid.be.Dit wegens de extreme administratieve belasting op ons momenteel.

Hoe een test verkrijgen?

 1. Hoog-risicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, zullen via de contacttracing een code verkrijgen.
 2. Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code.

Met deze code kan je naar een triage- en staalafnamecentrum:

 1. Daarvoor kan je een reservatie maken via www.mijngezondheid.be.
 2. Daar is ook de mogelijkheid voorzien om de test te linken aan de 17-cijferige code die gegenereerd wordt door de app Coronalert. Dat garandeert dat het testresultaat ook ontvangen wordt in de app, wat noodzakelijk is om onbekende hoogrisicocontacten via de app te kunnen verwittigen.

In 2e instantie of bij symptomen kan de huisarts een code aanmaken en/of de test uitvoeren.

Reizen?

 • Algemeen wordt reizen naar het buitenland afgeraden door de overheid.
 • Voor vertrek:
 • Bij aankomst:

 • Tabel bij aankomst

MEER INFO:

 

Sociaal contact

 • Je mag afspreken met zoveel mensen als je wil, binnen en buiten.Er is dus geen ‘samenscholingsverbod’ meer, ook niet ‘s nachts.Je moet wel nog 1,5 meter afstand houden van elkaar, tenzij iedereen minstens 2 weken volledig gevaccineerd is.

Meer info

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
  • een mondmasker is terug verplicht.,nu vanaf leeftijd van 10 jaar
  • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.
 • Markten zijn toegestaan.
  •  Hou 1,5 meter afstand van andere groepen.
  • Je kan eten of drinken op de markt.
 • De nachtwinkel is open
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn beperkt open tot 23:00u
 • mondmaskers zijn  verplicht bij het binnenkomen,niet bij zitten
 • covid pas is verplicht of recente negatieve PCR test

Evenementen
Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

 • evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist
 • evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, …

Voorlopig geen publiek toegelaten

Covid pas meestal verplicht of recente PCR test niet ouder dan 48uur

THUIS
 • thuis mag je een onbeperkt aantal personen ontvangen,maar het gezond verstand moet primeren en zeker goed verluchten,eventueel een CO2 meter installeren,voldoende afstand houden,handen schudden en kussen vermijden