Free image from Unsplash by Markus Winkler

COVID-certificaat

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Voorwaarden

Wanneer krijg ik een COVID-certificaat?

Er zijn 3 types certificaten:

 1. een vaccinatiecertificaat : U ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen zullen ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. een testcertificaat van een PCR-test of snelle antigenentest afgenomen door een zorgverstrekker (geen zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijken.
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar u het wilt gebruiken.

Vanaf wanneer en waar kan ik het gebruiken?

Het COVID-certificaat zou volgens afspraak vanaf 1 juli 2021 bruikbaar worden in alle EU-lidstaten. In België zijn de certificaten beschikbaar sinds 16 juni.

U doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. U vindt reisadvies op de Europese website Reopen ((opent in nieuw venster)) of het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken ((opent in nieuw venster)). Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk. De Europese Commissie stelt voor om binnen de EU volgende regels uniform te hanteren, maar een absolute verplichting voor lidstaten is dit dus niet:

 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat, krijgen 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend, vrijstelling van verplichte tests of quarantaine bij reizen binnen de EU.
 • Ook herstelde personen die 1 dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in 2 doses wordt toegediend, zouden als volledig gevaccineerd beschouwd moeten worden. U zou dus een herstelcertificaat en vaccinatiecertificaat kunnen combineren om dit aan te tonen.
 • Om de eenheid van het gezin te waarborgen, moeten minderjarigen die met hun ouders reizen, van quarantaine worden vrijgesteld als hun ouders niet in quarantaine hoeven te gaan, bv. omdat zij zijn gevaccineerd. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.
 • De Europese Commissie stelt een standaardgeldigheidsperiode voor tests voor van 72 uur voor PCR-tests.
 • Bij lokale uitbraken of varianten die opduiken kunnen landen toch ook steeds nog extra regels opleggen.

Reisadvies ((opent in nieuw venster)) naar landen buiten de EU vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Wat bij terugkeer na mijn vakantie?

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels:

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form ((opent in nieuw venster)) verandert er ook na 1 juli niets.
 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. De status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen!
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal COVID-certificaat (vaccinatiecertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), testcertificaat met recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat) hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (‘variants of concern’):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die niet binnen Europa verspreid mogen worden.

Meer informatie over reizen en verplaatsen tijdens coronatijd ((opent in nieuw venster)) vindt u ook op de website van de federale overheid.

Procedure

Hoe aanvragen?

Een COVID-certificaat

 • is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster)), mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
  Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen ook hun digitale sleutels activeren en aanmelden. Ook aanmelden via eIDAS (nieuwe Europese aanmeldmethode) is mogelijk voor personen zonder Belgische eID waarvan het thuisland aangesloten is bij eIDAS (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakijke).

 • voor vaccinatie kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
  • Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.
  • Brussel: 02 214 19 19 (9u tot 17u30 op weekdagen en van 10-17u30 in het weekend)
  • Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9u tot 17u op weekdagen)
  • Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9u tot 19u van maandag tot zaterdag)

Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.

Welke gegevens?

De structuur van een certificaat is een Europese afspraak. Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

Het gaat om een beperkt aantal gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. De bezochte landen mogen die gegevens niet bewaren. Om te controleren of het certificaat echt en nog geldig is, wordt nagegaan wie het heeft afgegeven en ondertekend. Alle gezondheidsgegevens blijven in het land waar het certificaat is uitgegeven.

Bedrag

Het COVID-certificaat is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 2 keer gratis getest worden. Er kunnen hiervoor gratis PCR-testcodes aangevraagd worden. ((opent in nieuw venster))

Veelgestelde vragen

 • Zelf raadplegen & downloaden

 • De burger kan vanaf nu zijn COVID-certificaat zelf raadplegen en downloaden via  mijngezondheid.be  of Mijn Burgerprofiel.

  Op covidsafe.be staat alle informatie gebundeld. Een vaccinatiecertificaat zal bovendien ook steeds per post opgevraagd kunnen worden.

 • Het COVID-certificaat  kan pas effectief gebruikt worden vanaf 1 juli.
  Met het persoonlijke COVID-certificaat kan men vanaf 1 juli geldig binnen de EU aantonen dat men:
  •             ofwel voldoende gevaccineerd is (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin);
  •             ofwel een geldige negatieve test heeft;
  •             ofwel (recent) hersteld is van COVID-19.

 • In geval van foutieve of ontbrekende vaccinatiegegevens zal de centrale helpdesk de burger doorsturen naar zijn vaccinator. In de meeste gevallen zal dit het vaccinatiecentrum zijn.


 • Veel gestelde vragen

Op de website van Sciensano kan je een antwoord vinden op veel gestelde vragen in verband met de certificaten:


 • 3 types certificaten

 1. Een vaccinatiecertificaat :

  1. De meeste EU-landen zullen ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.

 2. Een testcertificaat van een PCR-test met een negatief resultaat.

  1. enkel op basis van gevalideerde resultaten van de COVID-19 tests die door de artsen en laboratoria worden aangeleverd.

  2. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijken.

  3. Voor resultaten die niet gevalideerd zijn door een arts of labo (bv zelftest patiënt) of voor resultaten die niet door de arts/labo doorgestuurd worden naar Sciensano (bv. de resultaten van een screening in een bedrijf, vereniging,…) kan bijgevolg geen certificaat afgeleverd worden.

  4. Vanaf 01/07 zal ook een testcertificaat verkregen worden via een negatieve antigeentest, op voorwaarde dat de arts het resultaat registreert in het eFormulier. Reken 1-2 uur vooraleer het certificaat beschikbaar zal zijn in de app.

  5. Vanaf 12/7 zullen ook apothekers snelle antigentesten mogen uitvoeren in de apotheek. Meer informatie volgt hierover zodra gekend.

 3. Een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve PCR COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

  1. Certificaten van herstel worden uitgereikt op basis van een positief PCR-testresultaat. Deze certificaten zijn geldig voor een periode van 180 dagen volgend op de staalafname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

  2. Wegens een lagere positief voorspellende waarde voor antigeentests in bepaalde omstandigheden (bv. bij het screenen van asymptomatische personen), staat de Europese verordening niet toe dat herstelcertificaten worden afgeleverd op basis van een positieve antigeentest.