Wachtdienst

Buiten de praktijkuren kunt u bij eventuele spoedgevallen, steeds een beroep doen op de huisarts van wacht via het telefonisch noodnummer 1733.