Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten kunnen enkel gemaakt worden tijdens een raadpleging. Tijdens een raadpleging maken we telkens voldoende voorschriften op zodat u over voldoende medicatie kan beschikken tot aan de volgende voorziene opvolgraadpleging. Maak dus tijdig uw afspraak.