Voor wie?

We richten ons zowel tot jongeren, jongvolwassenen, jonggehuwden, alleenstaanden, echtparen,samenwonenden, mannen en vrouwen.

De therapeut zal u ook de mogelijkheid aanbieden om betrokken partijen bij de behandeling te betrekken.