Visie “De Schakel”

Onze groepspraktijk is een eerstelijnszorgpraktijk waar de huisartsgeneeskunde, in al zijn aspecten, centraal staat. Hier vindt u enkele algemene en essentiële kenmerken van deze zorg op een rij.

  • Als huisarts willen wij uw professionele vertrouwenspersoon zijn, waar u terecht kunt met uw zorgvragen en -noden.
  • Wij willen instaan voor integrale zorg. Op die manier willen we u als patiënt, in zijn totaliteit benaderen, rekening houdend met zowel lichamelijke als psychische factoren, en invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard.
  • Wij beschouwen onze huisartsgeneeskunde als een vorm van gezins- en levensloopgeneeskunde. Wij willen u en uw gezondheid helpen begeleiden doorheen uw levensloop (van zwangerschap en geboorte tot en met ouderenzorg en terminale zorg). Hierbij willen we steeds rekening houden met uw persoonlijke levenscontext.
  • In het kader van preventieve zorg houden wij van u ook een gepersonaliseerd preventiedossier bij.
  • Wij willen al deze gegevens bijhouden in een integraal medisch dossier. Op die manier zijn wij uw medische dossierbeheerder.

Om deze taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen, zijn verschillende zorgpartners als “schakels” nodig. Om die reden hebben de vier huisartsen van de praktijk wekelijks een overlegmoment. Afhankelijk van de noodzaak wordt dit overleg uitgebreid met andere zorgverstrekkers, ofwel intern binnen de praktijk met de praktijkassistenten, de psychotherapeute en/of voedingsdeskundigen, ofwel extern met andere zorgpartners (thuisverpleegkundige, vroedvrouw, palliatieve thuiszorg, kinesist, arts-specialist, sociale dienst,…). Niet in het minst beschouwen we u, als patiënt, hierbij als belangrijkste betrokken “schakel”.