Tarieven

In volgende tabellen vindt u de tarieven van de meest gangbare raadplegingsmogelijkheden geldig sinds 01/01/2019. De bedragen worden gemakshalve net na de komma afgerond. Wij hanteren steeds de tarieven conform de RIZIV-normen.

NORMALE TERUGBETALING  Tarief  Terugbetaling met GMD Terugbetaling zonder GMD
 Raadpleging 26,30 € 22,30 € 20,30
 Avondraadpleging na 18u € 30,50 € 26,50 €20,30
Huisbezoek € 38,90 € 25,30 € 24,30
Avondbezoek na 18u € 51,70 € 35,00 € 34,00
 Nachtbezoek na 21u € 89,50 € 59,40 € 58,40

 

OMNIO-STATUUT Tarief Terugbetaling met GMD Terugbetaling zonder GMD
Raadpleging € 26,30 € 25,30 € 24,80
Avondraadpleging na 18u € 30,50 € 29,50 € 24,80
Huisbezoek € 38,90 € 35,90 € 35,90
Avondbezoek na 18u € 51,70 € 47,00 € 47,00
Nachtbezoek na 21u € 89,50 € 82,40 € 82,40

 

Voor kinderen onder de 10 jaar, mensen ouder dan 75 jaar en chronisch zieken, met een globaal medisch dossier, is er een hogere terugbetaling voorzien voor de huisbezoeken dan aangegeven in de bovenstaande tabellen.

Afhankelijk van de noodzaak van het eventueel uitvoeren van bepaalde technische handelingen zullen er bijkomende (gedeeltelijk) terugbetaalde kosten worden aangerekend. De tarieven hiervan kunt u bij ons opvragen.