Samenwerkingsverband

Veel meer dan vijf huisartsen die werken in eenzelfde praktijkgebouw, is “De Schakel” één praktijk waar op dit moment vier huisartsen intensief samenwerken met dezelfde visie over eerstelijnsgezondheidszorg. Ook de andere praktijkmedewerkers passen in dit kader.

De praktijk heeft dan ook één patiëntenbestand waar de vier huisartsen mee werken. Dankzij dit gemeenschappelijk patiëntenbestand, onze dagelijkse patiëntenbriefing en ons wekelijks praktijkoverleg, willen wij er voor zorgen dat u als patiënt bij de vier artsen even goed terecht kunt.

Om u op een zo goed en gelijkaardig mogelijke manier te kunnen helpen, werken wij geregeld praktijkrichtlijnen uit, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Deze richtlijnen vormen dan een gemeenschappelijke basis in onze omgang met specifieke medische problemen, zonder u als persoon uit het oog te verliezen.

Onze samenwerking wordt ook wel eens uitgebreid met andere zorgpartners. Om de (vaak chronische) zorg voor bepaalde patiënten optimaal te kunnen garanderen, is overleg met de andere betrokken zorgpartners immers nodig. Om die reden kan een zorgoverleg met thuisverpleegkundigen, diensten voor gezinszorg, kinesisten, maatschappelijk werkers, palliatieve thuiszorg en ook u als patiënt en/of vertrouwenspersoon/familielid geregeld worden. Dit laat ons toe een gepersonaliseerd zorgplan op te stellen.