Afspraken

Voor een consultatie die u op voorhand kunt plannen, kunt u gerust een afspraak maken. Dagelijks zijn er meerdere raadplegingsmomenten waarvoor u op voorhand een afspraak kunt maken bij één van de artsen.

Om een afspraak te maken, neemt  u contact op met het secretariaat tussen 8u en 12u30 of tussen 14u en 19u. Wij reserveren een twintigtal minuten voor elke raadpleging. Gelieve hier rekening mee te willen houden.
Gelieve steeds te vermelden indien u met meerdere personen komt, wij maken dan een dubbele afspraak.

Voorziet u een specifiek onderzoek (bv. voor een levensverzekering) of speciale behandeling
(bv. plaatsen van een spiraal) vermeld dit dan bij aanvraag, wij kunnen hiermee dan rekening houden.

Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te nemen naar de consultatie.
Voor kinderen gelieve de kids-ID mee te brengen. Indien uw kind nog geen kids-ID heeft, breng dan de ISI+kaart mee.
Het kan zijn dat het secretariaat hiernaar vraagt.