Overheid

Federale Overheid

BESTUURSDIRECTIE VAN DE UITKERINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Directie-generaal Personen met een handicap

Kruidtuinlaan 50 bus 150 – 1000 Brussel

Tel.: 0800 987 99

Dove of slechthorende personen kunnen mailen naar bart.verheyden@minsoc.fed.be

Website: http://handicap.belgium.be

 

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN

Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel

Tel.: 02 226 62 11

E-mail: secr@fmp-fbz.fgov.be

 

RIJKSINSTITUUT ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV)

Stuurgroep accreditering, Kwaliteitscel, Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie

Tervurenlaan 211 – 1150 Brussel

Tel.: 02 739 71 11

E-mail: communication@riziv.fgov.be

Website: http://www.riziv.be

 

Vlaamse Overheid

KIND & GEZIN (K&G)

Hallepoortlaan 27 – 1060 Brussel

Tel.: 078 150 100

Website: www.kindengezin.be

 

VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Zenithgebouw

Koning Albert II-Laan 37 – 1030 Brussel

Website: www.vaph.be