Nieuws

1 oktober 2018

Vandaag heten we dr. Bonnie Duijsings van harte welkom in onze praktijk!

 

1 augustus 2018

Vanaf 1 oktober’18 komt dr. Bonnie Duijsings het artsenteam van De Schakel versterken.
Zij gaat aan de slag als vaste huisarts en u kunt bij haar terecht voor alle huisartsengeneeskundige zorgen.
Door met 5 artsen-“schakels” samen te werken, willen we u blijvend met de grootste zorg bijstaan en ondersteunen bij al uw medische vragen.
We wensen haar alvast veel succes!

Het voltallige team van De Schakel

 

1 september 2017

Vandaag heten we onze nieuwe haio, dr. Sarah Vanhulle, van harte welkom in onze praktijk. Ze behaalde haar masterdipoma in de geneeskunde aan de Universiteit Gent, en zal zich vanaf nu in onze opleidingspraktijk verder bekwamen in de huisartsgeneeskunde, om op die manier haar masterdiploma in de huisartsgeneeskunde te behalen. We wensen haar alvast veel succes!

 

Vanaf nu zullen er in onze groepspraktijk geen raadplegingen meer gehouden worden op zaterdag. Ondertussen is de huisartsenwachtpost Noord-West-Vlaanderen, gelegen aan de spoedgevallendienst van het AZ Sint-Jan, immers al goed ingeburgerd. Ook wij zijn daar als huisarts tijdens het weekend werkzaam. Raadplegingen op de huisartsenwachtpost dienen uiteraard enkel voor dringende zaken. De huisartsenwachtpost kunt u bereiken via het noodnummer 1733. Voor andere zaken zullen we u verder helpen tijdens de raadplegingen op dagafspraak of de afsprakenraadplegingen tijdens de weekdagen van maandag t.e.m. vrijdag.

 

31 augustus 2017

Vandaag nemen we afscheid van onze haio, dr. Judith Deseins. Tijdens haar laatste jaar van haar studie tot master in de huisartsgeneeskunde zal ze verder opgeleid worden door haar vader. Als co-promotor van haar thesis blijven we echter bij haar verdere opleiding betrokken. In dat verband maakt ze een studie over de haalbaarheid van het verminderen van het gebruik van antidepressiva bij bewoners van woon- en zorgcentra. We willen haar van harte danken voor de intense, boeiende en aangename samenwerking tijdens het afgelopen jaar! Ook willen we haar veel succes wensen in haar verdere studie en zien we er naar uit om volgend jaar met haar te mogen klinken op het behalen van haar masterdiploma in de huisartsgeneeskunde!

 

1 september 2016

Vandaag start dr Judith Deseins als nieuwe haio (huisarts in opleiding) in onze praktijk.

31 augustus 2016

Vandaag is het de laatste werkdag van dr Evelien Monbailliu in onze praktijk. Ze heeft na 2 jaar opleiding in onze praktijk haar Masterdiploma in de Huisartsgeneeskunde met grote onderscheiding behaald. In die 2 jaar schreef ze o.a. ook een thesis over het gebruik, en daarbij vooral het zo mogelijk afbouwen, van protonpompinhibitoren (maagzuurremmende medicatie) bij gastro-oesofagale reflux en oesofagitis (refluxklachten en bijhorende slokdarmontstekingen) bij volwassenen. Ze heeft haar thesis met glans verdedigd in juni van dit jaar. Dr Evelien Monbailliu heeft er nu voor gekozen om nog een bijkomende opleiding in de pediatrie (kindergeneeskunde) te volgen. Ze start haar opleiding aan de Universiteit Antwerpen. We wensen haar heel veel succes in haar verdere opleiding en loopbaan. In naam van ons hele team en van vele patiënten willen we haar van harte danken voor haar toewijding tijdens haar werk in onze praktijk.

1 september 2014

Vanaf nu is het secretariaat elke dag van maandag tot vrijdag geopend van 8u tot 12u en van 14u tot 19u. U kunt er – telefonisch of in de praktijk zelf – terecht voor:

 • Het maken van een afspraak omwille van consultatieredenen die u op voorhand kunt plannen.
 • Het aanvragen van een raadpleging als u diezelfde dag nog op consultatie wil komen (liefst in de voormiddag telefonisch contact opnemen). U hoeft dus niet meer urenlang in de wachtzaal te wachten, want onze vrije raadplegingen worden tijdens de week allemaal vervangen door dagafspraken.
 • Het aanvragen van een huisbezoek (liefst in de voormiddag telefonisch contact opnemen).
 • Het opvragen van laboresultaten.
 • Het ophalen van verwijsbrieven. Voorschriften en attesten daarentegen kunnen enkel tijdens een raadpleging opgemaakt worden.
 • Allerlei vragen over onze praktijk. Indien nodig zult u doorverwezen worden naar één van de artsen.

Onze praktijkverpleegkundige (Iris Van Meldert) en onze nieuwe praktijksecretaresse (Lisa Bonte) helpen u zo goed mogelijk verder. Zij danken u daarbij voor uw geduld en hoffelijkheid. Bij eventuele problemen wordt u gevraagd om dit rechtstreeks met één van de artsen te bespreken.

Onze haio (huisarts in opleiding), dr Hannah Govaert, heeft eind juni haar Masterdiploma in de Huisartsgeneeskunde behaald. Eind augustus verlaat zij onze opleidingspraktijk als afgestudeerde huisarts. We danken haar van harte voor de twee jaar lange samenwerking. Sinds 1 september is dr Evelien Monbailliu als nieuwe haio werkzaam in onze praktijk.

Het is onze constante zorg om u zo goed mogelijk te kunnen helpen dankzij deze nieuwe  praktijkorganisatie die zowel u als ons ten goede komt. Hartelijk dank voor uw medewerking.

1 september 2012

Dr Hannah Govaert start bij ons als huisarts in opleiding, of kortweg “haio“. Zij is een afgestuurde arts die haar eerste specialisatiejaar in de huisartsgeneeskunde heeft afgewerkt. Om zich verder te bekwamen in de huisartsgeneeskunde en de bijzondere beroepstitel van huisarts te verwerven, moet zij nog twee jaar werken in een erkende opleidingspraktijk. Om het diploma “master in de huisartsgeneeskunde” te behalen, zal zij in die periode ook een thesis maken. Zij neemt in onze praktijk deel aan alle aspecten van het huisartsgeneeskundig werk. Zij houdt zelfstandig spreekuur en legt afwisselend met de andere artsen eveneens huisbezoeken af. Om er voor te zorgen dat u bij haar even goed geholpen kunt worden als bij de andere artsen van de praktijk, neemt ze ook deel aan de dagelijkse patiëntenbreefing en het wekelijks praktijkoverleg. Bovendien kan ze op elk moment tijdens de consultaties beroep doen op één van de andere artsen indien overleg zinvol lijkt. Ook zullen sommige consultaties door twee artsen samen worden uitgevoerd. Op die manier kunnen we mekaar ondersteunen en inspireren tijdens het consultatievoeren zelf.

We wensen dokter Hannah Govaert alvast veel succes in haar opleiding en veel werkplezier in De Schakel.

 

3 januari 2011

Vanaf vandaag werkt Iris Van Meldert als praktijkassistente in onze praktijk. U kunt elke voormiddag, en dit van maandag tot vrijdag, bij haar terecht voor

 • het maken van een afspraak.
 • het regelen van een huisbezoek.
 • het regelen van een richtuur tijdens de vrije raadplegingen in de voormiddag.
 • het opvragen van een aantal onderzoeksresultaten.

 

1 oktober 2010

Vanaf vandaag werkt Annelies Raes als huisarts-vennoot in onze praktijk. Na 2 jaar bij ons gewerkt te hebben als huisarts-in-opleiding, heeft ze haar masterstudies met glans afgewerkt. Ze schreef onder andere een boeiende thesis over Vroegtijdige Zorgplanning in Woon- en Zorgcentra in de Brugse regio.

 

5 juni 2010

Vanaf augustus wordt onze praktijk grondig verbouwd.

 • Ter hoogte van de garage wordt een nieuwe inkom gemaakt die vlot toegankelijk wordt voor rol- en kinderwagens.
 • Er komt een gloednieuwe wachtzaal en een ruim toilet dat ook toegankelijk wordt voor rolwagengebruikers. Er zal bovendien gelegenheid zijn om een baby op een comfortabele wijze te verversen.
 • Er komt ook een onthaal en secretariaat waar u zich zult kunnen aanmelden als u aankomt in de praktijk.
 • We creëren ook een extra consultatieruimte op het gelijkvloers. Uiteindelijk zullen we dus 2 consultatieruimtes hebben op het gelijkvloers en 1 op de eerste verdieping. De consultatieruimte van de voedingsdeskundigen en de psychotherapeute blijft op de 2de verdieping.
 • Ook onze vergaderruimte wordt opgefrist en comfortabeler gemaakt.

Zo willen we onze zorgverlening:

 • professioneler maken
 • efficiënter maken (wachttijden in de wachtzaal drastisch verminderen,..)
 • comfortabeler maken (toegankelijkheid rol- en kinderwagens,..)

We willen ons alvast verontschuldigen voor de eventuele ongemakken tijdens de verbouwingswerken. We danken u voor uw begrip.

 

1 november 2009

Op dit moment zien we steeds meer mensen met “Mexicaanse Griep” in de praktijk. De overheid heeft beslist bepaalde doelgroepen (zie hieronder) gratis te vaccineren. Wie tot deze doelgroepen behoort en bij ons een Globaal Medisch Dossier heeft, zal door onze praktijkmedewerkers opgebeld worden om een afspraak te maken voor deze vaccinatie. Behoort u ook tot één van deze doelgroepen, maar werd u toch niet gecontacteerd vóór 11 november, bel dan naar de praktijk vanaf 12 november telkens tussen 17u en 18u. U krijgt dan zeker ook nog een afspraak voor deze vaccinatie.

Voor België zijn deze groepen als volgt gedefinieerd:

1.  Alle personen met medische risicofactoren vanaf de leeftijd van zes maanden

a.  patiënten met een chronische ziekte die het ademhalingsstelsel aantast, zoals astma, chronisch obstructief longlijden (COPD), mucoviscidose, bronchodysplasie;

b. patiënten met een chronische hartaandoening met uitzondering van niet-gecompliceerde hypertensie;

c.  patiënten met diabetes;

d.  patiënten met een chronische neuromusculaire aandoening;

e. patiënten die lijden aan een ernstige neurologische stoornis (bijvoorbeeld cerebrale paralyse);

f.   patiënten met matige tot ernstige nier- of leverinsufficiëntie;

g.  patiënten met immunosuppressie wegens ziekte of een behandeling;

h.  patiënten met een erfelijke metabole stoornis;

2.  Alle mensen die beroepshalve in aanraking komen met zieken (bv. Thuisverpleging,  praktijkassistent, kinesisten, apotheker, …).

3.  Alle onderwijzend personeel van kleuterschool, basisschool en middelbare school; alle kinderopvangpersoneel.

4.   Zwangere vrouwen in het tweede en derde zwangerschapstrimester.

5.   Vrouwen die in een programma zitten voor kunstmatige bevruchting.

6.  Ouders van kinderen jonger dan zes maanden, of personen die op dergelijke kinderen passen.

Personen die niet tot de doelgroepen behoren

Het wordt afgeraden om personen die niet tot deze doelgroepen behoren te vaccineren. Ten eerste om doelmatig met de beperkte hoeveelheid van vaccins om te gaan.

Daarnaast is het ook belangrijk om zich te houden aan de doelgroepen uit medico-legaal standpunt. Complicaties van het vaccin bij personen die niet tot de doelgroepen behoren kunnen een probleem van aansprakelijkheid veroorzaken.

Meer informatie leest u op www.influenza.be.

 

3 juli 2009

Onze relaxatietherapeute – Lotte Sansen – heeft beslist om onze praktijk te verlaten. Zij woont ondertussen in Gent en heeft daar een nieuwe vaste job, waardoor het nog moeilijk haalbaar blijkt om die nieuwe uitdaging te combineren met haar activiteiten als relaxatietherapeute in onze praktijk. Wij begrijpen haar beslissing, en willen haar van harte danken voor haar bijzonder gewaardeerde inbreng in onze praktijk de afgelopen periode. Ook de patiënten die bij haar de relaxatietherapie hebben gevolgd, zullen dit kunnen beamen. We wensen haar veel succes toe in haar verdere loopbaan.

 

31 augustus 2008

Dr. Catherine Traen, die bij ons werkzaam was van 1 september 2006 tot 31 augustus 2008, behaalde ondertussen haar masterdiploma in de huisartsgeneeskunde. Naast het werk in onze praktijk en de examens die ze met succes afwerkte, verdedigde zij recent ook haar thesis. Daarin onderzocht zij in welke mate de motivatie van een patiënt om zijn/haar risicogedrag op vlak van gezondheid te veranderen, een invloed heeft op het veranderen van het risico om een hart-of vaatziekte op te lopen. Daarbij werkte zij een systeem uit om deze gegevens op een uniforme wijze te registreren in het medisch dossier van de patiënt. Wij blijven ondertussen in ons dagelijks praktijkwerk dankbaar gebruik maken van deze registratiemethode. Wij willen dr. Catherine Traen van harte danken voor de mooie samenwerking in de afgelopen 2 jaar en haar boeiende inbreng in onze groepspraktijk. Wij willen haar ook alle succes toewensen in haar verdere loopbaan.