Medisch secretariaat

Lisa en Iris zijn onze praktijkassistenten in de ruime zin van het woord.
Aan de telefoon en balie zijn ze het luisterend oor voor de patiënten en helpen hen zo goed mogelijk, achter de schermen zijn ze de helpende hand voor de huisartsen.

Ze verzorgen het eerste onthaal, regelen afspraken, organiseren de telefonie, beheren de administratie en assisteren waar nodig..

De artsen wensen zo weinig mogelijk telefonisch gestoord te worden tijdens de consultaties.
Gelieve daarom eerst uw vraag te richten tot de secretaresse. Indien zij u niet verder kan helpen, zal u worden doorverbonden met één van de artsen of wordt u gevraagd later terug te bellen.

Als Lisa of Iris vraagt naar de reden van uw consultatie, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en dringendheid van uw eventuele klachten.
Net zoals de artsen zijn Lisa en Iris gebonden aan het beroepsgeheim

Het secretariaat is steeds bemand (of bevrouwd?) tussen 8u -12u30 en 14u-19u.

Tussen 12u30 en 14u zijn we enkel bereikbaar voor dringende medische gevallen.