Huisartsgeneeskunde

In onze praktijk kunt u terecht voor alle huisartsgeneeskundige zorgen in de brede zin van het woord. Voor een groot deel bent u ongetwijfeld vertrouwd met het uitgebreide takenpakket van de huisarts binnen deze zorg. Toch willen we hier enkele bijzonderheden van deze zorg op een rijtje zetten. Voor deze zaken kunt u immers ook in onze praktijk terecht.

 • Kleine heelkundige ingrepen: hechtingen van wonden, (uitgebreide) wondzorg, nagelbehandelingen, wegname kleine huidgezwellen, behandeling van wratjes en dergelijke,…
 • Kleine orthopedische behandelingen: aanleggen van gipsverbanden, tapeverbanden,…
 • Psychosociale problemen: depressieve klachten, angsten, rouwzorg, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, pestproblematiek,…
 • Seksuele problemen
 • Preventieve zorg: gezondheidsvoorlichting, risicoprofiel voor hart- en vaatziekten, gepersonaliseerd preventiedossier
 • Vaccinaties: baby- en kindervaccinaties, herhalingsvaccinaties bij volwassenen, reisvaccinaties
 • Gynaecologische zorg: baarmoederhalsuitstrijkjes, borstkankerscreening, anticonceptie, plaatsen van spiraaltje,…
 • Zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg
 • Zuigelingenraadplegingen: voedingsadvies, opvolgen lengte en gewicht, opvolgen psychomotorische ontwikkeling, kinderziektes,…
 • Pediatrische zorg
 • Gehandicaptenzorg (Eén van de huisartsen werkt ook in de medische dienst van enkele voorzieningen voor volwassenen met mentale beperkingen in de buurt.)
 • Chronische zorg: opstellen zorgplan in samenwerking met andere zorgverstrekkers
 • Ouderenzorg: verzorging thuis of in een woon- en zorgcentrum (WZC) (Twee huisartsen uit onze praktijk werken ook als Coördinerend en Raadgevend Arts van een WZC in de buurt.)
 • Terminale zorg en stervensbegeleiding (Eén van de huisartsen is ook geëngageerd in het palliatief netwerk van de regio.)