Globaal medisch dossier

In het belang van u en uw gezondheid, is het best één vaste huisartsenpraktijk te kiezen waar al uw medische gegevens in een globaal medisch dossier (GMD) worden bijgehouden.

Indien u zich als nieuwe patiënt wil aanmelden in onze praktijk, met de vraag om uw GMD te beheren, kan dit alleen als u woonachtig bent in Sint-Kruis of Assebroek (postcode 8310).

In uw GMD houden wij volgende zaken bij:

 • uw administratieve en sociale gegevens
 • uw medische voorgeschiedenis
 • een lijst van uw actuele medische aandachtspunten of problemen
 • uw eventuele medische risicogegegens (allergieën, …)
 • uw familiale medische voorgeschiedenis
 • uw eventuele medicatielijst
 • uw vaccinatieschema
 • een lijst van uw opeenvolgende consultaties
 • resultaten van eventuele technische onderzoeken (labo, radiologie,…)
 • verslagen van eventuele consultaties of behandelingen bij een specialist of andere zorgverstrekker
 • verslagen van eventuele ziekenhuisopnames
 • een overzicht van te plannen preventieve onderzoekingen en/of behandelingen

Laat ons dus weten indien u wenst dat wij deze gegevens voor u zorgvuldig bijhouden, zodat wij deze zaken kunnen integreren in ons consultatievoeren met u. De jaarlijkse kost die u betaalt voor het bijhouden van uw GMD krijgt u volledig terugbetaald door de mutualiteit. Bovendien krijgt u 30% meer terugbetaald voor elke consultatie in de huisartsenpraktijk die uw GMD beheert.

Uw GMD kan in onze praktijk jaarlijks verlengd worden tijdens een gewone raadpleging, onder de voorwaarde dat u woonachtig bent in Brugge en zijn randgemeenten met postcode 8310 of 8000. Onze praktijkassistenten zullen dat voor u regelen. Breng dan graag uw identiteitskaart (e-ID if kids-ID) mee. Onze praktijkassistenten hebben deze kaart nodig om uw recentste mutualiteitsgegevens op te laden in uw medisch dossier.

Indien u na verloop van tijd om één of andere reden uw GMD wil laten beheren door een andere huisartsenpraktijk, dan zorgen wij er voor dat uw medische gegevens uit het GMD in die andere praktijk terechtkomen. Dit kan de continuïteit van de geboden zorgen garanderen.

Geïnformeerde toestemming

Alle medische gegevens van u kunnen tegenwoordig op en heel beveiligde manier uitgewisseld worden tussen zorgverleners die u behandelen.
De belangrijkste gegevens uit uw dossier kunnen gedeeld worden.Het betreft o.a. uw medische voorgeschiedenis,dagelijkse medicatie,vaccinaties, allergieën,… .
Dit is interessant in het geval dat u een andere arts raadpleegt, bij opname in het ziekenhuis of als u naar een andere apotheker gaat.
Deze gegevens kunnen enkel ingezien worden door zorgverleners die u behandelen en mits uw toestemming , dus niet door iedereen.
Als u dit niet wenst, kan u dit altijd melden aan uw huisarts.
Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken vragen de secretaresses of uw arts uw e-ID.
Meer informatie kan u vinden op www.patientconsent.be.