Beroepsgeheim

Alles wat u uw psychotherapeut vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw toestemming.

Uw psychotherapeut hoeft niet aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychotherapeuten).  De psychotherapeut kan regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang van uw behandeling aan een team van collega-hulpverleners. Via dit overleg kan hij zijn mening toetsen en advies van anderen ontvangen. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

In overleg met u zal de therapeut eventueel contact opnemen met uw huisarts en over de behandeling overleggen. Indien er contact is kan de huisarts dit bijhouden in uw medisch dossier.

Als u toch niet wilt dat uw psychotherapeut iets met collega’s bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht uw psychotherapeut alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.