Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Deze medicatievoorschriften worden vanaf heden rechtstreeks door de dokter op uw identiteitskaart gezet. U kan uw medicatie afhalen bij de apotheker met uw identiteitskaart. De papieren voorschriften verdwijnen!

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Na (telefonisch) overleg kan uw arts verslagen, uitslagen, verwijsbrieven klaarleggen. Deze kunnen afgehaald worden op het secretariaat tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Maandag t/m donderdag   : 08u00 – 11u45 & 14u00 – 16u00

Vrijdag :                               08u00 – 11u45

******

!Nieuw! : Bekijk vanaf nu uw medische documenten online !

Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten ( voorschriften, bloeduitslagen,… ). U kan aan uw arts een code vragen om een login aan te maken. Hiervoor dient u wel in het bezit te zijn van een email en een GSM nummer.