Werking Huisartsenpraktijk

Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.

Je kiest je eigen huisarts.

De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken.