Huisbezoeken

De artsen beschikken over veel meer mogelijkheden in de praktijk.
Het verdient dus de voorkeur om, in de mate van het mogelijke, naar de praktijk te komen.

Is een huisbezoek dan toch noodzakelijk ? Maak dan telefonisch een afspraak – liefst voor 10u ‘s morgens.
Bezoeken na 18 uur aangevraagd, worden enkel en alleen afgelegd voor dringende zaken.

In principe komt de arts die u heeft gevraagd. In dringende gevallen komt de arts die zich zo snel mogelijk kon vrijmaken.
Zeker bij oproepen na 16 uur is het goed mogelijk dat niet de arts die u vroeg, maar één van de collega’s u een bezoek brengt.
Ook in geval van vakantie van de arts die u vroeg, zal een andere arts van Hap Hippocrates u graag helpen tijdens het huisbezoek.

TEL : 051/21 21 45