Vakantie

Dokter Maryse De Wilde is met verlof van donderdag 16 mei tot en met zaterdag 26 mei.

Dokter Liesbeth Goderis is met verlof op maandag 20 mei.

Op het afsprakensysteem (“Afspraken” in de menubalk) kunt u bekijken welke arts de vrije consultatiemomenten overneemt tijdens verlof