Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt worden via het online agendasysteem; klik op naam naar keuze en in volgend tabblad op het groene blokje van de afspraak naar keuze.

Of voor elke arts apart:

Schematisch wanneer elke arts aanwezig zal zijn in de praktijk:

Gelieve per persoon één afspraak te maken indien u met meerdere personen op afspraak komt.
Kom steeds tijdig naar je afspraak, anders laat je iedereen die volgt wachten.
Ben je verhinderd, laat het ons dan ook weten, dan kan iemand anders jouw plaats innemen.

Wat brengt je mee naar je afspraak ?

Je identiteitskaart en je ziekenfondsboekje met kleefbriefjes. Een volledige lijst met je medicatie. Eventueel ook terugbetalingtoelatingen of aangifteformulieren voor een ongeval