Definities vaccinatiestatus:

 • Volledig gevaccineerde persoon: boostervaccin OF herstelcertificaat (< 5 maand geleden covid doorgemaakt) OF laatste dosis van basisvaccinatie minder dan 5 maand geleden
 • Jongeren tussen 12 en 17 jaar die hun basisvaccinatie hebben gekregen – ongeacht de datum van vaccinatie – worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd
 • Deels gevaccineerde persoon: laatste dosis van basisvaccinatie langer dan 5 maand geleden
 • Alle anderen: niet gevaccineerd

 

Ik heb een hoog risico contact gehad (HRC):

 • Enkel nog zelftesten, geen PCR testen meer; quarantainebeleid in functie van vaccinatiestatus
  • Niet gevaccineerd en >= 12 jaar: quarantaine (Q) 10 dagen ; mag uit Q vanaf D7 mits dagelijkse negatieve zelftest tem D10 en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en met 10 dagen na het HRC
  • Deels gevaccineerd : Q 7 dagen, mag uit Q vanaf D4 mits dagelijkse negatieve zelftest tem D7 en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en met 10 dagen na het HRC
  • Volledig gevaccineerdgeen Q, geen testing behalve bij symptomen.  Wel ook strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en met 10 dagen na het HRC. Dit geldt dus ook voor jongeren van 12 tem 17 jaar die een volledige basisvaccinatie kregen
  • Kind < 12 jaar: 
   • In geval van risicocontact binnen het huishouden:
    • Kinderen met een recente infectie (<5 maanden geleden) moeten, net als volwassenen, niet in quarantaine maar moeten wel bijzondere voorzorgen nemen. Dit houdt bv. in het strikt dragen van een mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen.
    • De andere kinderen volgen de regels voor niet-gevaccineerde hoog-risicocontacten (10Q). Kinderen mogen de quarantaine wel steeds (en uitsluitend) verlaten om naar school of de crèche te gaan. Kinderen jonger dan 6 jaar moeten nooit een mondmasker dragen.
    • Zodra een kind mogelijke symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de kinderopvang/school en het kind dient 7 dagen in isolatie te blijven.
   • In geval van blootstelling in een andere context (bv. sportclub, niet inwonend familielid of vriend…):
    • Het kind wordt beschouwd als een laag-risicocontact en moet getest worden bij mogelijke symptomen van COVID-19.
   • In geval van blootstelling op school/crèche: zie verder
 • Indien je symptomen ontwikkelt, is steeds zo snel mogelijk een PCR test of sneltest vereist (zie verder)

 

Preventieve maatregelen = mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2) verplicht in alle binnenruimtes, afstand bewaren, vermijden van contact met kwetsbare personen, … Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet

 

Ik heb symptomen die mogelijks bij COVID passen

 • PCR code aanvragen via de Self Assessment Testing tool op mijngezondheid.be (https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat), afspraak maken in testcentrum en quarantaine tot resultaat gekend is
  • positief testresultaat: start isolatie (zie verder)
  • negatief testresultaat: stop quarantaine
 • OF sneltest laten afnemen via apotheek indien symptoomduur minder dan 5 dagen
 • Bij ernstige klachten/klachten die nazicht van een dokter vereisen: maak telefonisch een afspraak in de praktijk
 • Kinderen onder de 6 jaar worden niet standaard getest, behalve bij zeer suggestieve symptomen of bij het ontwikkelen van symptomen na een risicocontact

 

Ik heb een positieve zelftest

 • Bevestiging via PCR om contacttracing te kunnen opstarten.  Daarvoor moest je tot voor kort een activatiecode aanvragen via je huisarts of het centrale call center. Nu staat er ook een tool online waarmee je “rechtstreeks en onmiddellijk” een CTPC-activatiecode kan aanvragen: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest
 • Start isolatie gedurende 7 dagen, onafhankelijk van vaccinatiestatus. Stop isolatie na 7 dagen indien 3 dagen koortsvrij en verbetering van de klachten. Nadien nog 3 dagen extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.

 

Ik heb een positieve PCR test / sneltest

 • Start isolatie gedurende 7 dagen, onafhankelijk van vaccinatiestatus. Stop isolatie na 7 dagen indien 3 dagen koortsvrij en verbetering van de klachten. Nadien nog 3 dagen extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn
 • Het COVID Safe ticket blijft ook rood tem 11 dagen na de positieve PCR-test
 • Sneltest best te laten bevestigen via PCR (code aanvragen via mijngezondheid.be) gezien een positieve sneltest geen herstelcertificaat oplevert (vooral nuttig bij kinderen die niet gevaccineerd zijn)

Zie ook VRT nieuwssite:  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/04/stappenplan-test-en-quarantainebeleid/.

 

Regels in crèche/ op school

 • Crèche + basisonderwijs
  • De regels voor quarantaine voor kinderen <12 jaar wijzigen vanaf 27/01/2022: kinderen die hoog-risicocontact zijn, behouden steeds het recht om naar school of crèche te gaan. Er is geen automatische activatie meer van de noodremprocedure, ook niet in het middelbaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan, na lokaal overleg, wel nog besloten worden om de klas te sluiten.
  • Enkel kinderen/leerlingen die besmet zijn of coronasymptomen vertonen, moeten nog thuis blijven.
 • Secundair onderwijs
  • In het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede samenleving. Leerlingen die hun basisvaccinatie gekregen hebben, moeten na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine en moeten geen PCR-test afleggen.
  • Jongeren die niet gevaccineerd zijn, moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden na dagelijkse negatieve zelftesten en een strikte toepassing van de preventieve maatregelen

 

Reizen naar het buitenland

Indien u een PCR-test nodig heeft vóór u naar het buitenland vertrekt, verwijzen wij u graag door naar één van de testcentra. Alle informatie vindt u op www.mijngezondheid.be.

Via deze link (situatie 2, stap 2b) kan u een code aanvragen voor een betalende test.