Praktijkinfo

Onze visie

Huisartsen zijn als het ware echte familie-artsen. We behandelen van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Via een nauwe samenwerking met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) proberen we tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Uw Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelen we dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening met uw mutualiteit). Als u de ID-kaart van uzelf en uw kinderen meebrengt, kan het GMD automatisch verlengd worden.

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…)

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (zoals onze praktijk). Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

Raadplegingen en huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte biedt zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordelen : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Bij een dringend huisbezoek is er geen vrije keuze van arts mogelijk, dan komt de arts die op dat moment beschikbaar is om u zo snel mogelijk verder te helpen.

Vraag huisbezoeken zo mogelijk voor 10u30 ’s morgens aan.

Alle artsen zijn ook erkende artsen bij politie & defensie.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan (beroepsgeheim).

Resultaten van bloedafname en onderzoeken

Voor de resultaten kan u iedere dag bellen tussen 16.30 en 17.30. Indien u meer informatie wenst kan u beter een afspraak te maken met ons.

Attesten, formulieren en voorschriften

Formulieren invullen vraagt extra informatie en tijd. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie. De gedateerde voorschriften die u op consultatie krijgt zijn geldig voor een periode van 3 maanden.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.