Welkom

Online afspraken maken is voorbehouden voor de patiënten die een globaal medisch dossier hebben of wensen in onze praktijk.

Onder “afspraken” vindt u meer uitleg.

ons nieuw adres:

        handelslei 75 te Sint-Antonius

De inkom van de praktijk is opzij achter de doorgang.

Met de auto kan u tijdens uw raadpleging achteraan parkeren. Er zijn 5 parkingplaatsen voorzien. In de toekomst zal vooraan aangegeven worden of er nog plaats vrij is.

Voor de fietsers is er een overdekte parking vooraan.

 

VAKANTIES:

Dokter Heidi Schotsmans  van 19 t.e.m.  26 januari 2018.

Dokter Lenie Jacobs en Dr. Heidi Schotsmans gaan van 9 t.e.m. 13 april naar een bijscholingscursus voor huisartsen.

 

 

 

 

Deze website is volop in ontwikkeling.  Binnenkort zal de website volledig functioneel zijn.

 

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van elke leeftijd, is een  ‘familie-arts’ en bekijkt patiënten op een brede manier: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Zo trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

 

Afspraken

In de praktijk kan u terecht na telefonische  of online afspraak.

Online je eigen afspraak maken via “afspraken”  

Door de samenwerking gaan er meer mogelijkheden zijn voor afspraken en huisbezoeken en word je ook tijdens de vakantie en vrije momenten opgevolgd  in de gekende praktijk door een vertrouwde arts.

Zoals voorheen kies je zelf bij welke arts je een afspraak maakt of een huisbezoek aanvraagt.

 

Huisbezoeken

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen is de praktijk zelf. Op de praktijk beschikken we als arts over de ideale omstandigheden en de nodige instrumenten om u het beste te onderzoeken.

Als u onmogelijk op afspraak kan komen, kan u een huisbezoek aanvragen.

Graag voor 10 uur ’s morgens  voor een  bezoek op dezelfde dag; dan kunnen wij rekening houden met uw keuze van arts.

Urgenties

Spoedgevallen kunnen tussendoor  worden opgevangen, na telefonische melding. Vraag niet nodeloos om dringende hulp.
Uw arts werkt samen met een tele-secretariaat. Bij dringende problemen nemen zij via gsm persoonlijk contact op met uw huisarts en kunnen u zo nodig doorschakelen. Vergeet niet  duidelijk uw naam en adres door te geven samen met het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

 

 

Attesten/brieven

.
Voorschriften voor medicatie, kine, verpleging, bewijs of verlenging van werkonbekwaamheid, attesten en formulieren kan u persoonlijk vragen of laten invullen tijdens de raadpleging, dit kan dus niet telefonisch.

Verwijsbrieven en uitslagen liggen na onderlinge afspraak ter beschikking in de brievenbus aan de praktijk.. Haal deze a.u.b. tijdig op

Ik probeer voldoende voorschriften te voorzien tot de volgende raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging de nodige medicatievoorschriften.
Een arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

U kan in de praktijk betalen met bankcontact.

mister cash